B50


print artikelWerkgevers werken samen aan Slimmer Werken en Slimmer Reizen


Uniek was de rol van 50 beeldbepalende werkgevers (de zgn B50). Deze werkgevers zijn koplopers op het gebied van slim werken en reizen of hebben de ambitie dit te worden. Een slimme manier van werken en reizen draagt niet alleen bij aan een betere bereikbaarheid, maar ook aan een goede concurrentiepositie van Nederland als kenniseconomie en het verbeteren van het vestigingsklimaat en de arbeidsparticipatie.

Voortrekkersrol
Slim werken en slim reizen gaat om een àndere manier van werken en reizen. Resultaat hiervan is een organisatie die aantrekkelijk is voor (huidige en toekomstige) medewerkers en klanten, met een hogere productiviteit en daardoor vaak lagere kosten. De B50 werkgevers hebben de handen ineengeslagen en zetten concrete stappen om ook bij te dragen aan de maatschappelijke doelstellingen. Daarbij worden de eigen organisatiedoelstellingen niet uit het oog verloren: die twee gaan prima samen. De B50 werkgevers zijn door hun voortrekkersrol een cruciale 'pijler' binnen het Platform Slim Werken Slim Reizen (SWSR).

Aan de slag
De werkgevers delen kennis en ervaring, treden op als ambassadeur en zorgen samen met de wet- en regelgever dat fiscale en Arbo-gerelateerde belemmeringen worden weggenomen.

Binnen de B50 zijn er vijf onderwerpen die in het kader van slim werken en reizen speciale aandacht krijgen: HR/arbo, ICT, werkplek, cultuur & gedrag en mobiliteit. Voor deze onderwerpen zijn een 11-tal werkgroepen actief. Deze werkgroepen bestaan uit medewerkers van B50-organisaties, vaak aangevuld met vertegenwoordigers vanuit andere (belangen) organisaties zoals bijvoorbeeld het Kenniscentrum Werk&Vervoer of de AWVN. De werkgroepen werken toe naar concrete resultaten, bruikbaar voor werkgevers binnen èn buiten de B50.

Resultaten
In 2012 is door middel van een nulmeting een eerste peiling gehouden van stand van de ontwikkeling ten aanzien van SWSR binnen de B50. Deze nulmeting wordt te zijner tijd aangevuld met een 1-meting om de geboekte resultaten inzichtelijk te maken.

In bijgaand overzicht de actuele stand van zaken (september 2012) rondom de B50 initiatieven.
Overzicht initiatieven B50

Wilt u meer informatie over de lopende en afgeronde initiatieven, neem dan contact op met Ruud de Groot via ruud.de.groot@slimwerkenslimreizen.nl

De B50
Annelies Hermens (Capgemini) is voorzitter en vertegenwoordigt de B50 in het bestuur van het Platform. De B50 hebben een ondersteuningsteam, bestaande uit Ruud de Groot, Eline Berghuis en Maarten Koningsveld. Daarnaast is er de B50 stuurgroep die zorgt dat er vaart achter de B50-initiatieven gezet wordt en daarbij de druk op de ketel houdt. In de stuurgroep zitten: Peter Vink (TNO), Liesbeth van der Kruit (Achmea), Annelies Hermens (Capgemini), Olav Welling (Ministerie van Binnenlandse Zaken), Toon Corver (Arcadis).

Bent u geïnteresseerd in werkgroepen die binnen de B50 actief zijn, wilt u deelnemen aan een werkgroep of wilt u meer weten over de resultaten van een werkgroep, neem dan contact op met Ruud de Groot (ruud.de.groot@slimwerkenslimreizen.nl of 06 55320743).

Dit zijn de B50-werkgevers:

ABN Amro
Accenture
Achmea
Alliander
Alstom
ANWB
Arcadis
Berenschot
BMC Groep
Boer & Croon
Capgemini
Cofely
Conclusion
Connexxion
DHV
E-office
Europ Assistance
IBM
Imtech/ Peek Traffic
ING
KLM
KPN
Microsoft
Ministerie van Binnenlandse Zaken
NS
Nuon
NXP
PostNL
Rabobank
RDW
Schiphol
Siemens
SNS Reaal
Sogeti
Strukton Civiel
Strukton Rail
T-Mobile
TNO
Twynstra Gudde
UMC Utrecht
Universiteit Utrecht
Univé-UVIT
UWV
Veolia Transport Nederland
VodafoneDelen op Facebook